ظلمت

 فروغ فرخزاد...... چه گریزیست ز من؟ چه شتابیست به راه؟                   به چه خواهی بردن            در شبی این همه تاریک پناه؟      مرمرین پله آن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید
بهمن 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
4 پست