ظلمت

 فروغ فرخزاد......

چه گریزیست ز من؟

چه شتابیست به راه؟

                  به چه خواهی بردن

           در شبی این همه تاریک پناه؟

     مرمرین پله آن غرفه عاج !

                   ای دریغا که ز ما بس دور است

                    لحظه ها را دریاب 

          چشم فردا کور است

                     نه چراغیست در آن پایان

       هر چه از دور نمایان است

                         شایدآن نقطه نورانی

                               چشم گرگان بیابان است

  می فرو مانده به جام سر به سجاده نهادن تا کی؟

                او در اینجاست نهان

                                می درخشد در می

        گر به هم آویزیم

   ما دو سر گشته تنها چون موج

     به پناهی که تو میجویی خواهیم رسید

اندر آن لحظه جادویی موج !

/ 0 نظر / 25 بازدید